Det er ikkje det at det skjer så lite akkurat nå, meir det at det er litt vagt og diffust endå. Då er det fint å ha ein gamal mappe å ty til. Teikningar eg laga for 13 år sidan. Etter at eg hadde fått fire stk trykt i Larsons Gale Verden, gjekk eg ein sommar og tenkte ordvitsar. Her kjem nokre av dei.

Reklame