Jeg vil bygge meg en gård. (Ein framdriftsplan)

av hildelasse

 • Med en hage utefor.
 • Eng og åker må der være.
 • Lam og sauer bak et gjerde.
 • Og så bygger jeg til sist, rødmalt hus med trapp og kvist.
 • Fjøset skal stå like ved
 • Der skal være plass til tre brune kuer. Som jeg steller alle morgener og kvelder.
 • Og i stallen står en hest som jeg liker aller best.
 • Gjess
 • Og høns
 • Og gris er bra
 • Og et stabbur (frysar) vil jeg ha
 • Der skal stå i lange rekker, fulle tønner, tunge sekker (e.l.).
 • Og så trenger jeg en pus, som kan fange stabbursmus.

 

Avviksskjema: Huset har aldri vore seist. Huset var snarare utgangspunktet. Og fargen er heller ikkje aktuell.