Sjel

av hildelasse

Huset mitt er gamalt og har sjel. Det inneber i tillegg til kalde kott, museinnvasjonar og sagflisisolerte bjelkelag, at det har behov for å låne bilen min ein gong i blant.